Downloads

Op deze pagina kunt u alle bestanden downloaden die op de website van Pro Seating® verzameld zijn.
Klik op een bestand om het te downloaden.

 

Certificeringen

Brandvertragendheid
Alle bekledingsmaterialen die gebruikt worden voor rolstoelkussens dienen getest en goedgekeurd te worden volgens de Europese norm EN1021-1&2. Deze Europese norm bevat twee tests waaraan de materialen onderworpen worden : een sigarettentest en een vlamtest.

Bij de sigarettentest wordt beoordeeld of de combinatie bekledingsmateriaal – schuimmateriaal voldoende brandvertragend is wanneer het tijdens de test blootgesteld wordt aan een brandende sigaret. Er mag geen ontsteking van het materiaal plaatsvinden.

Bij de vlamtest wordt eenzelfde opstelling gebruikt echter wordt nu met een brander gedurende 15 seconden een vlam op het materiaal gericht. Ook hier mag er geen blijvende ontbranding plaatsvinden en moet de brand vanzelf doven binnen 120 seconden.


Biocompatibiliteit
Bekledingsmaterialen voor rolstoelkussens en andere positioneringshulpmiddelen die direct of indirect in contact komen met het lichaam van de gebruiker van het medische hulpmiddel dienen geëvalueerd te worden op biologische risico’s voor de gebruiker. Allereerst wordt er een evaluatie gedaan van de risico’s van de toepassing. Voor rolstoel bekledingsmaterialen betekent dit dat er door middel van het testen volgens ISO10993-5 de biocompatibiliteit aangetoond mag worden. Er is dus geen noodzaak om proeven te doen op levende dieren. Tijdens deze test wordt een stukje van het bekledingsmateriaal gedurende een bepaalde tijd in een vloeistof gelegd. Daarna wordt een deel van de ontstane oplossing ingebracht in daarvoor aangemaakt kweekschaaltjes met cel culturen. Deze schaaltjes worden een vaste tijd in een geconditioneerde omgeving bewaard en daarna wordt in het laboratorium bekeken wat de invloed van de testoplossing op de cel cultuur is geweest. Wanneer sprake is van een afname van meer dan 30% van de levensvatbaarheid van de cel cultuur dan wordt gesproken van een cytotoxische werking van het materiaal en wordt het als zodanig afgekeurd.